Svensk kyrkogårdskultur är ett konsultföretag med inriktning på design och projektering.Vi kan erbjuda tjänster inom bland annat landskapsarkitektur, markprojektering, trädgårdsteknik, projektledning, besiktning, skötsel och anläggning.

Genom en bred kunskapsbas i företaget kan vi hjälpa er med allt från analys och projektering till anläggning och vård. Vi arbetar långsiktigt och i nära samarbete med beställaren, med tydliga kontaktvägar. Vi säkerställer att alla projekt löper på ett optimalt sätt från planering till genomförande och avslutande besiktning. Genom att vi kan ta det totala ansvaret skapas de bästa förutsättningarna för lägre driftskostnader, mindre underhåll och längre livslängd.

Nedan finner ni några av våra utvalda projekt. Klicka på fliken Projekt för att se fler referenser.

Askgravlund i Flädie

Läs mer

Askgravplats i Borgeby

Läs mer

Ängskyrkogården i Söndrum

Läs mer
null
Thomas Nilsson
VD, landskapsingenjör
null
Håkan Åkesson
Projekteringschef, trädgårdstekniker
null
Rolf Schmiedel
Produktionschef, trädgårdstekniker
null
Andrée Olsson
Landskapsarkitekt
null
Ylva Bolin
Landskapsarkitekt

0766-45 23 04
ylva.bolin@parksyd.se

null
Malin Tegmar
Landskapsarkitekt
null
Lena Jönsson
Administratör

Besök gärna hemsidorna för de andra delarna i PARK-familjen.