Återinvigning av Norra Vrams minneslund

Återinvigning av Norra Vrams minneslund

På Allhelgona återinvigdes minneslunden i Norra Vram med sång och trumpet, under ledning av kyrkoherde Sören Trygg. Det var mycket folk som rörde sig på kyrkogården denna dag och många valde att stanna till och vara med på återinvigningen.

Återinvigningen av minneslunden ska alldeles strax börja. Kyrkogårdschef Kristofer Johansson och kyrkoherde Sören Trygg förbereder.

Sedan i våras har PARK jobbat med utvecklingen av den gamla delen av kyrkogården, med fokus på tillgänglighet, belysning och såklart minneslunden.

Det hela började när PARK för ett par år sedan tog fram en vård- och underhållsplan för Norra Vrams kyrkogård på uppdrag av församlingen. Med denna bakom sig kunde kyrkogårdschefen Kristofer Johansson ta fram en plan för kyrkogårdens utveckling.

Det var många som besökte minneslunden under Allhelgona.
För att tillgängliggöra kyrkogården har en ny gång mellan entréer och kyrkan anlagts. I samband med markarbetena på kyrkogården fick även stolparna vid huvudentrén en behövlig renovering.

Minneslunden har fått en uppdatering, där det gamla läckande vattenkonstverket har ersatts av en naturlig damm och ett konstverk i dammkanten av den lokala smeden Lars-Otto Lindskog.

Då församlingen förlorat en del parkeringsplatser efter försäljningen av intilliggande Klockaregården, har även en ny parkering anlagts i anslutning till minneslunden. Denna har skapat en bättre tillgänglighet till den gamla kyrkogården och minneslunden.

Nya hårdgjorda gångar från entréerna till kyrkan samt borttagandet av tröskeln in i kyrkan, har gjort att man nu kan ta sig runt kyrkogården utan höjdskillnader.

Kyrkogården har även fått helt ny belysning och nya servicestationer. Dessa är också otroligt viktiga, både ur tillgänglighetssynpunkt och upplevd säkerhet på kyrkogården. I samband med den nya stolpbelysningen har man tagit bort den gamla strålkastarbelysningen och därmed återskapat goda miljöer för våra nattlevande djur.

Alla inblandade i projektet är mycket nöjda och ser fram emot att se platsen när våren kommer.

Två tegelmurar för smyckning med blommor och ljus finns nu vid minneslunden. Vid dammen står det nya konstverket av smed Lars-Otto Lindskog.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *