För församlingar i Lunds stift arbetar vi genom Bambi. Bambi är ett digitalt verktyg för vård- och underhållsplaner som Lunds stift tagit fram för att underlätta det kontinuerliga arbetet med planerna.

Även andra stift kan ansluta till Bambi. För att ta reda på om ert stift är anslutet kontakta er stiftsantikvarie.

Vi svarar gärna på era frågor om Bambi, då vi är medvetna om att många församlingar inte riktigt fått grepp om detta verktyg ännu.