Vi utför lekplatsbesiktningar, skötselbesiktningar och entreprenadbesiktningar för utemiljö och VA.

Har man en förskola i församlingshemmet eller en lekplats i anslutning är rekommendationen att man utför besiktning en gång om året av utbildad besiktningspersonal, för att garantera lekplatsens säkerhet och skick.