Askgravlund

 

Flädie, Bjärreds församling

Invigd Allhelgona 2018

Ritad, projekterad och anlagd av Svensk kyrkogårdskultur/PARK i Syd

 

Vid Flädie kyrka har det sedan länge funnits ett önskemål om en askgravlund, då gravskicket ej funnits representerat på kyrkogården.
I östra delen av kyrkogården fanns en yta som länge stått tom. Svensk kyrkogårdskultur och PARK fick i uppdrag att lösa församlingens önskemål. Tillsammans ritades ett förslag om en lite annorlunda askgravlund, där man istället för att gravsätta neråt i marken, gravsätter i en upphöjd kulle. Resultatet är en smakfull plats med tydlig rumslig karaktär. Smyckningsplatsen utgörs av granitmurar som skär genom den upphöjda kullen likt en kil. Längs granitmurarna sitter fastborrade vashållare i rostfritt stål. Tre åttakantiga pelare i granit bär upp namnbrickorna, medan ljusbärarna sitter placerade i cirkelns periferi och ramar in platsen.