Tel: 042-400 90 80 E-mail: info@parksyd.se
null
Thomas Nilsson
VD, landskapsingenjör
null
Håkan Åkesson
Projekteringschef, trädgårdstekniker
null
Rolf Schmiedel
Produktionschef, trädgårdstekniker
null
Bo Fredman
Produktionschef, kalkyl och inköp

0766-45 23 14

bo.fredman@parksyd.se

null
Ylva Bolin
Projekteringschef, Landskapsarkitekt

0766-45 23 04
ylva.bolin@parksyd.se

null
Lena Jönsson
Administratör
null
Katrin Jansson
Landskapsarkitekt
null
Andrée Olsson
Landskapsarkitekt

0766-45 23 05

andree.olsson@parksyd.se