Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid förändringar på kyrkogårdar. Platsens själ, kyrkogårdens sociala värde, dess historia och framtid, allt har sin plats. Som landskapsarkitekter vill vi lära känna den plats vi arbetar med, för att kunna skapa något som passar in, är ändamålsenligt och vackert. Också skötselaspekten är viktig, att kyrkogården är funktionell och anpassad efter de förutsättningar varje församling och förvaltning har.

Svensk kyrkogårdskultur kan hjälpa församlingar och förvaltningar med alla utemiljöer, från kyrkogårdar och dess olika delar, till församlingshemmens entréer och uteplatser, till barnverksamhetens lekplats.

Att planera och rita för kyrkogårdar är utmanande men oerhört spännande.

  • Hur kan man arbeta med förnyelse av kyrkogårdar utan att förringa det förgångna?
  • Hur gör man kyrkogårdarna tillgängliga för alla?
  • Hur kan man arbeta med återlämnade gravar och gravkvarter med få aktiva gravrätter?
  • Hur möter man olika begravningstraditioner?
  • Hur skapar man valmöjligheter till olika typer av gravskick?

Ofta kan man behöva ta ett helhetsgrepp om sin kyrkogård för att få bättre koll på dess förutsättningar och eventuella problemområden. Det är också ett ypperligt sätt att upptäcka, eller kanske återupptäcka, potentialen på vissa delar av kyrkogården.