Norra Vrams kyrkogård

Minneslund

Norra Vram, Bjuvs församling

Invigd Allhelgona 2019

Ritad, projekterad och anlagd av Svensk kyrkogårdskultur/PARK i Syd

Det har länge funnits önskemål om förnyelse av minneslunden vid Norra Vrams kyrka. Vid framtagandet av vård- och underhållsplanen för några år sedan visade det sig finnas en del problem som behövde lösas. 

Det togs ett helhetsgrepp om platsen för att förnya och förtydliga strukturerna. Resultatet har blivit en succé.

Ett naturligt tillflöde av vatten gjorde det möjligt att anlägga en damm där näckrosorna förhoppningsvis ska blomma snart och där ett nytt konstverk placerats ut i strandkanten. Två nya smyckningsplatser där blommor och ljus placeras i tegelmurar har kommit, där tillgänglighet varit en viktig aspekt. 

Samtidigt som minneslunden förnyades fick kyrkans huvudentré en ny, tillgänglig gång. En ny parkering i anslutning till minneslunden har också ökat tillgängligheten till kyrkan och kyrkogården. Dessutom har kyrkogården fått en helt ny belysning.