Vi anpassar oss efter era behov och hjälper till med allt från enkla skissförslag till färdiga bygghandlingar.

Svensk kyrkogårdskultur är ett företag med breda kompetenser där målet alltid är att skapa lyckade och fungerande utemiljöer.

Några exempel på vad vi kan hjälpa er med:

  • Utredningar – ex gravplatsbehov, VA-utredningar, inventeringar
  • Gestaltning och landskapsarkitektur
  • Inmätning
  • Kostnadsberäkning
  • Detaljprojektering – inkl VA, el mm