Med en bred kompetens av landskapsingenjörer och trädgårdstekniker i kombination med personal med lång erfarenhet av skötsel och förvaltning av just kyrkogårdsmiljöer, kan vi hjälpa församlingar att ta fram skötselplaner relevanta för just deras behov.