Vi hjälper er att ta fram vård- och underhållsplaner för era kyrkogårdar. Detta gör vi genom att följa den struktur som Riksantikvarieämbetet beslutat om, och vi följer de riktlinjer som Länsstyrelsen och stiften arbetar efter.

Det är viktigt för oss att församlingarna kan känna att de är delaktiga i arbetet med vård- och underhållsplanen. Framförallt eftersom en stor del av planen handlar om framtiden och kyrkogårdens utveckling. Därför för vi alltid dialog med församlingen under arbetets gång och har en överlämning som ska kännas nyttig för alla parter. Vård- och underhållsplanen ska vara ett levande dokument och ett stöd för kyrkogårdens både dagliga arbete och dess framtida utveckling.

Vi har ett nära samarbete med en bebyggelseantikvarie som utför den kulturhistoriska delen av planen. Sedan tar våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer vid och arbetar fram en nulägesbeskrivning, åtgärdsplan med kostnadsberäkning, trädinventering och en utvecklingsdel. Vi kan även erbjuda trädvårdsplan och trädbesiktning med riskanalys, då utförd av en arborist.

Vi har gjort vård- och underhållsplaner för bland andra:

  • Kulla pastorat
  • Löddebygdens pastorat
  • Bjuvs församling
  • Allerums pastorat
  • Kvidinge församling
  • Värby församling