Askgravlund

Väsby, Kulla pastorat

Invigd 2016

Ritad, projekterad och anlagd av Svensk kyrkogårdskultur/PARK i Syd

Bredvid kapellet och under grenarna av en mäktig hängask ligger Väsbys askgravlund. Lunden delar sin plats med äldre gravar, där de ursprungliga gravvårdarna ramar in och skapar historiskt sammanhang. Längs huvudgången runt platsen finns även askgravplatser avdelade av kalksten och beväxta med skuggröna.

Urnsättningen sker i en svagt konvex gräsyta, omsluten av granitkanter. Namnbrickor för de gravsatta sätts upp på en kvadratisk granitpelare. Det finns ljusbärare och en smyckningsplats för vaser.