Väsby kyrkogård upplagsplats

Upplagsplats

 

Väsby, Kulla pastorat

Invigd 2018

Ritad, projekterad och anlagd av Svensk kyrkogårdskultur/PARK i Syd

 

En av de viktigaste aspekterna på en kyrkogård är väl fungerande arbetsytor och personalutrymmen. Genom välplanerade ytor kan den dagliga skötseln effektiviseras och arbetet för kyrkogårdspersonalen underlättas. På Väsby kyrkogård fanns det ett behov av att se över och förbättra dessa viktiga ytor. Svensk kyrkogårdskultur och PARK i Syd anlitades för att rita upp ett förslag på ny upplagsplats för kyrkogården. Med gott om plats för maskiner och verktyg samt generösa upplag för material så underlättas det dagliga arbetet väsentligt. I processen passade man även på att göra det trevligt för personalen genom en ny och fin uteplats.