Askgravlund

Vikens nya kyrkogård, Kulla pastorat

Invigd 2015

Ritad, projekterad och anlagd av Svensk kyrkogårdskultur/PARK

 

På Vikens nya kyrkogård fanns önskemål om en askgravlund. Svensk kyrkogårdskultur och PARK ritade och anlade denna som invigdes 2015.

En låg naturstensmur löper längs grusgången och öppnas upp av en cirkulär smyckningsplats, belagd med kalkstenshällar. Här finns plats för att sitta ner en stund, tända ljus och läsa namnen som finns på en specialdesignad sten i granit.

Urnsättningen sker i en upphöjd gräsyta med idegranshäck som rygg, och vid muren finns möjlighet att ställa vaser i en yta med skuggröna.

Platsen har visat sig vara väldigt populär, vilket har gjort att det redan börjar bli ont om platser och en utökning är planerad.